#famenin

Photo:@pouriapakizeh7
___________________________________________
آیین سنتی "چَمچه گلین" در آستانه نوروز روستا آبشینه
@hamedanstory
__________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
Photo:@pouriapakizeh7
___________________________________________
آیین سنتی "چَمچه گلین" در آستانه نوروز روستا آبشینه
@hamedanstory
__________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
.
📌فقط 9 درصد هتل های #همدان برای نوروز رزرو شده است! 🔘 رئیس جامعه هتلداران استان همدان با اشاره به اینکه استان همدان خیلی ناشناخته است و براساس فشارهای اروپایی تورهای ورودی خارجی با همدان آشنایی ندارند، اظهار کرد: هتلداران بین 30 تا 40 درصد تخفیف ارائه دادند ولی از آنها استقبالی نمی‌شود و از صد درصد ظرفیت هتل‌ها، هشت تا 9 درصد ظرفیت اشغال شده است. 🔘 شیروانی با بیان اینکه خانه‌های مسافر و استیجاری در همدان به یک معضل اصلی تبدیل شده‌اند، افزود: آمادگی کامل وجود دارد تا ساماندهی این منازل توسط جامعه هتلداران انجام شود. 🔘 وی بیان کرد: نصب چادر در ورودی شهر و میادین چهره خوبی برای شهر ندارد و محل یا محیطی برای این موضوع ایجاد شود. /فارس
.
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان #هتل #نوروز #رزرو_هتل
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
.
📌فقط 9 درصد هتل های #همدان برای نوروز رزرو شده است! 🔘 رئیس جامعه هتلداران استان همدان با اشاره به اینکه استان همدان خیلی ناشناخته است و براساس فشارهای اروپایی تورهای ورودی خارجی با همدان آشنایی ندارند، اظهار کرد: هتلداران بین 30 تا 40 درصد تخفیف ارائه دادند ولی از آنها استقبالی نمی‌شود و از صد درصد ظرفیت هتل‌ها، هشت تا 9 درصد ظرفیت اشغال شده است. 🔘 شیروانی با بیان اینکه خانه‌های مسافر و استیجاری در همدان به یک معضل اصلی تبدیل شده‌اند، افزود: آمادگی کامل وجود دارد تا ساماندهی این منازل توسط جامعه هتلداران انجام شود. 🔘 وی بیان کرد: نصب چادر در ورودی شهر و میادین چهره خوبی برای شهر ندارد و محل یا محیطی برای این موضوع ایجاد شود. /فارس
.
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان #هتل #نوروز #رزرو_هتل
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
مادرم دیروز میگفت: دختر! 
دارد سنت بالا میرود باید ازدواج کنی
میگفت پسر عباس آقا خیلی پسر خوش برو روییست، دماغش را عمل نکرده و خیلی نجیب است.
فوق لیسانسش را تازه گرفته وکلی مرد زندگیست و اصلا هم فکر نمیکند از دماغ فیل افتاده، پدرش در مغازه فرش فروش ها دو دهنه مغازه دارد و کلی برای خودش اصل و نصب دارد.
میگفت از خداشه که جواب بله بدهی... این ها را میگویم که اگر پس فردا شنیدی شده ام عروس عباس آقا بهت برنخورد.
اگر با پسر عباس آقا عروسی کنم زندگی آرامی خواهم داشت، صبح ها برایش صبحانه درست میکنم و راهییش میکنم و غروب ها در حالی که با دستان پر به خانه می آید و با باسن در را باز میکند..
باور کن این ها را نمیگویم که برگردی، این ها را میگویم تو ناراحت می شوی من عروس عباس آقا بشوم دلت تنگ میشود که از تجریش تا ونک را پیاده روی کنیم و با هم مسابقه بدهیم که به تمام عابرا سلام کنیم و از تعجب آدم ها از خنده ریسه برویم و دلتنگ میشویم گیم آف ترونز ببینیم و با هم خاطرات را مرور کنیم و با هم سلینجر بخوانیم.
من مطمینم پسر عباس آقا طاقت نمیاورد سه روز کنارم بنشیند گیم آف ترونز ببیند وبعدش بگوید فصل ششم را چرا نگرفتی؟
و من هم بگویم هنوز نساختنش، و او مطمینن هیچوقت مثل تو نمیگوید خاک بر سرشان با این فیلم ساختنشان.
اگر من عروس عباس آقا بشوم همه چیز خوب پیش میرود، فقط موهایم چند سالی زودتر سفید میشود، دلم بیشتر میگیرد و زودتر پیر میشوم... باور کن این ها را نمیگویم که تو برگردی، برگشتن تو اصلا چه دخلی به من دارد؟
فوقش این است چند سال زودتر دق میکنم و کمتر عروس عباس آقا میمانم.. #پریا_راقمی 
___________________________________________
@hamedanstory
___________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
مادرم دیروز میگفت: دختر!
دارد سنت بالا میرود باید ازدواج کنی
میگفت پسر عباس آقا خیلی پسر خوش برو روییست، دماغش را عمل نکرده و خیلی نجیب است.
فوق لیسانسش را تازه گرفته وکلی مرد زندگیست و اصلا هم فکر نمیکند از دماغ فیل افتاده، پدرش در مغازه فرش فروش ها دو دهنه مغازه دارد و کلی برای خودش اصل و نصب دارد.
میگفت از خداشه که جواب بله بدهی... این ها را میگویم که اگر پس فردا شنیدی شده ام عروس عباس آقا بهت برنخورد.
اگر با پسر عباس آقا عروسی کنم زندگی آرامی خواهم داشت، صبح ها برایش صبحانه درست میکنم و راهییش میکنم و غروب ها در حالی که با دستان پر به خانه می آید و با باسن در را باز میکند..
باور کن این ها را نمیگویم که برگردی، این ها را میگویم تو ناراحت می شوی من عروس عباس آقا بشوم دلت تنگ میشود که از تجریش تا ونک را پیاده روی کنیم و با هم مسابقه بدهیم که به تمام عابرا سلام کنیم و از تعجب آدم ها از خنده ریسه برویم و دلتنگ میشویم گیم آف ترونز ببینیم و با هم خاطرات را مرور کنیم و با هم سلینجر بخوانیم.
من مطمینم پسر عباس آقا طاقت نمیاورد سه روز کنارم بنشیند گیم آف ترونز ببیند وبعدش بگوید فصل ششم را چرا نگرفتی؟
و من هم بگویم هنوز نساختنش، و او مطمینن هیچوقت مثل تو نمیگوید خاک بر سرشان با این فیلم ساختنشان.
اگر من عروس عباس آقا بشوم همه چیز خوب پیش میرود، فقط موهایم چند سالی زودتر سفید میشود، دلم بیشتر میگیرد و زودتر پیر میشوم... باور کن این ها را نمیگویم که تو برگردی، برگشتن تو اصلا چه دخلی به من دارد؟
فوقش این است چند سال زودتر دق میکنم و کمتر عروس عباس آقا میمانم.. #پریا_راقمی
___________________________________________
@hamedanstory
___________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
هر کس باید راه زندگی خودش را پیدا کند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری.((آندره ژید))
#مصطفی_حسینی #همدان #ماماهان #فامنین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #ایکس_هفت #استاپی 
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #kdx #kmx
هر کس باید راه زندگی خودش را پیدا کند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری.((آندره ژید))
#مصطفی_حسینی #همدان #ماماهان #فامنین #کراس #تریل #سوزوکی #کاواساکی #هندا #یاماها #موتور #موتور_سنگین #موتور_کراس #تکچرخ #تک_چرخ #هنرنمایی #ایکس_هفت #استاپی
#suzuki #kawasaki #honda #honda #hamedan #mamahan #famenin #motor #x7 #cr #rmz #kdx #kmx
یکی از روایت‌های چهارشنبه سوری، اینه که روزی که سیاوش برای اثبات بی‌گناهیش از آتیش رد شد، آخرین سه‌شنبه‌ی سال بوده و به دستور کیکاوس از چهارشنبه تا جمعه رو در شادی این اتفاق، جشن و سور و شادی توی کل کشور به راه انداختن و چهارشنبه سوری باقی مونده‌ی همون جشن‌ها هست
___________________________________________
@hamedanstory 
___________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
یکی از روایت‌های چهارشنبه سوری، اینه که روزی که سیاوش برای اثبات بی‌گناهیش از آتیش رد شد، آخرین سه‌شنبه‌ی سال بوده و به دستور کیکاوس از چهارشنبه تا جمعه رو در شادی این اتفاق، جشن و سور و شادی توی کل کشور به راه انداختن و چهارشنبه سوری باقی مونده‌ی همون جشن‌ها هست
___________________________________________
@hamedanstory
___________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
اسفند ماه
یک انتخاب است
برای پسربچه ای که کدام ماهی قرمز بزرگ تر است...
یک آسودگی خاطر است
برای دست فروش گوشه کنار خیابان که ترسی از مأمورین ندارد...
یک لبخند است
برای دخترک گل فروش که می داند حالا هر خانه ای یک گلدان خالی دارد...
یک بی‌قراری است
برای مادری که فرش های شسته شده اش امشب دوباره زیر باران نباشد...
یک سوال است
برای پدری بالای پشت بام از درست شدن این بار برفک تلویزیون چهارده اینچیش...
یک انتظار است
برای مادربزرگی که از صدای خنده های نوه هایش دلش غنج می رود...
یک قول است
برای تازه دامادی که در خریدن لباس های نو پابه پای همسرش باید مغازه ها را بگردد...
یک دل خوشی است
برای دانش آموز بازیگوش مدرسه که فهمیده دیگر اجباری در آمدنش نیست...
یک دردسر است
برای بلند قدی که وظیفه ی تمیز کردن نقاط دور از دسترس خانه را به عهده دارد...
یک امید است
برای کشاورزی که کم کم باید گندم هایش لباسی سبز به تن کنند...
اسفند ماه
فصلی پر از خاطره های تکرار نشدنی، همان ته تغاری سال که از شوق بهار دل تو دلش نیست...
‌
#حمیدرضا_عابدی
____________________________________________
@hamedanstory 
____________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
اسفند ماه
یک انتخاب است
برای پسربچه ای که کدام ماهی قرمز بزرگ تر است...
یک آسودگی خاطر است
برای دست فروش گوشه کنار خیابان که ترسی از مأمورین ندارد...
یک لبخند است
برای دخترک گل فروش که می داند حالا هر خانه ای یک گلدان خالی دارد...
یک بی‌قراری است
برای مادری که فرش های شسته شده اش امشب دوباره زیر باران نباشد...
یک سوال است
برای پدری بالای پشت بام از درست شدن این بار برفک تلویزیون چهارده اینچیش...
یک انتظار است
برای مادربزرگی که از صدای خنده های نوه هایش دلش غنج می رود...
یک قول است
برای تازه دامادی که در خریدن لباس های نو پابه پای همسرش باید مغازه ها را بگردد...
یک دل خوشی است
برای دانش آموز بازیگوش مدرسه که فهمیده دیگر اجباری در آمدنش نیست...
یک دردسر است
برای بلند قدی که وظیفه ی تمیز کردن نقاط دور از دسترس خانه را به عهده دارد...
یک امید است
برای کشاورزی که کم کم باید گندم هایش لباسی سبز به تن کنند...
اسفند ماه
فصلی پر از خاطره های تکرار نشدنی، همان ته تغاری سال که از شوق بهار دل تو دلش نیست...

#حمیدرضا_عابدی
____________________________________________
@hamedanstory
____________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
در دامن الوند که همسنگ جنان است\شهری است چو فردوس ک نامش همدان است
____________________________________________
@hamedanstory 
____________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
در دامن الوند که همسنگ جنان است\شهری است چو فردوس ک نامش همدان است
____________________________________________
@hamedanstory
____________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی ویژه دختران زینب کبری
.
.
 #دختران #زینب کبری #همدان #ملایر #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنین #رزن #کبودرآهنگ #تویسرکان #بچه_همدانی #استان_همدان .
.
‏#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamedan #hamedani #bache_hamedani .
.
#دانشگاه #دانشگاه_همدان #دانشکده_فنی #دانشکده #استان_همدان
دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی ویژه دختران زینب کبری
.
.
#دختران #زینب کبری #همدان #ملایر #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنین #رزن #کبودرآهنگ #تویسرکان #بچه_همدانی #استان_همدان .
.
‏#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamedan #hamedani #bache_hamedani .
.
#دانشگاه #دانشگاه_همدان #دانشکده_فنی #دانشکده #استان_همدان
.
محدودیت های پلیس راهنمایی و رانندگی #همدان برای چهارشنبه آخر سال .
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان #چهارشنبه_سوزی #چهارشنبه_سوری
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
.
محدودیت های پلیس راهنمایی و رانندگی #همدان برای چهارشنبه آخر سال .
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان #چهارشنبه_سوزی #چهارشنبه_سوری
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
بیا و یک مبادله کاملاً برابر انجام دهیم
مثلاً
تو تمام آرزو های قشنگ دنیا را داشته باشی
تمام خنده ها برای تو باشد 
تمام خوشی در لحظه های تو باشند 
به تمام خواسته هایت برسی 
و من
برای تک تک لحظه های بدت روزی چند وعده بمیرم
تا نکند یک جایی خسته شوی یا پا پس بکشی
مبادله عادلانه ایست
زندگی و خوشی هایش
تمامش برای تو 
نگاه تو برای من

#سهیل_هدایتی
____________________________________________
@hamedanstory
____________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
بیا و یک مبادله کاملاً برابر انجام دهیم
مثلاً
تو تمام آرزو های قشنگ دنیا را داشته باشی
تمام خنده ها برای تو باشد
تمام خوشی در لحظه های تو باشند
به تمام خواسته هایت برسی
و من
برای تک تک لحظه های بدت روزی چند وعده بمیرم
تا نکند یک جایی خسته شوی یا پا پس بکشی
مبادله عادلانه ایست
زندگی و خوشی هایش
تمامش برای تو
نگاه تو برای من

#سهیل_هدایتی
____________________________________________
@hamedanstory
____________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
.
🔴 اسکان گردشگران در مدارس ، غیر قانونی اعلام شد 🔸 معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، اسکان و اقامت مسافران نوروزی در مدارس و سایر واحدهای اقامتی وابسته به آموزش و پرورش، غیر مجاز و غیر قانونی است. 🔸 "علی‌اصغر مونسان" تصریح کرد: مساله اقامت در مدارس تنها در شهرها و مناطقی از کشور موضوعیت دارد که واحدهای اقامتی رسمی مانند هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها و ... ظرفیت کافی برای پذیرش مسافران را نداشته باشند/همدان پیام
.
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
.
🔴 اسکان گردشگران در مدارس ، غیر قانونی اعلام شد 🔸 معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، اسکان و اقامت مسافران نوروزی در مدارس و سایر واحدهای اقامتی وابسته به آموزش و پرورش، غیر مجاز و غیر قانونی است. 🔸 "علی‌اصغر مونسان" تصریح کرد: مساله اقامت در مدارس تنها در شهرها و مناطقی از کشور موضوعیت دارد که واحدهای اقامتی رسمی مانند هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها و ... ظرفیت کافی برای پذیرش مسافران را نداشته باشند/همدان پیام
.
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
.
📌عاملین فروش مواد محترقه در #همدان تا پایان تعطیلات بازداشت می‌شوند 🔘فرمانده نیروی انتظامی استان #همدان گفت: امسال در سطح استان یک‌میلیون و 500 هزار مواد محترقه خطرآفرین کشف‌شده که این امر با کمک مردم انجام‌شده است و این هشدار را می دهیم که عاملین فروش مواد محترقه تا پایان تعطیلات بازداشت خواهند شد./هگمتانه
.
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
.
📌عاملین فروش مواد محترقه در #همدان تا پایان تعطیلات بازداشت می‌شوند 🔘فرمانده نیروی انتظامی استان #همدان گفت: امسال در سطح استان یک‌میلیون و 500 هزار مواد محترقه خطرآفرین کشف‌شده که این امر با کمک مردم انجام‌شده است و این هشدار را می دهیم که عاملین فروش مواد محترقه تا پایان تعطیلات بازداشت خواهند شد./هگمتانه
.
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
.
#ﺑﺮﮔﺰاﺭی نخستین ﻫﻤﺎﻳﺶ بزرگ سوارکاری ﺩﺭ ﺷﻬﺮستان ﺑﻬﺎﺭ/هگمتانه
.
عکس از حمیدرضارضایی .
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
.
#ﺑﺮﮔﺰاﺭی نخستین ﻫﻤﺎﻳﺶ بزرگ سوارکاری ﺩﺭ ﺷﻬﺮستان ﺑﻬﺎﺭ/هگمتانه
.
عکس از حمیدرضارضایی .
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
.
ساخت و آماده سازی دومین اتوبوس همدانگردی به همت سازمان مدیریت حمل و نقل بار مسافر شهرداری همدان/هگمتانه
.
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
.
ساخت و آماده سازی دومین اتوبوس همدانگردی به همت سازمان مدیریت حمل و نقل بار مسافر شهرداری همدان/هگمتانه
.
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
ما همون نسلي هستيم كه بچه بوديم خيلي خنديديم خيلي پيك نيك رفتيم خيلي دختر عمو پسر دايي فك و فاميل داشتيم خيلي برف ديديم و برف بازي كرديم عوض گوشي خيلي وسطي و دبنا و واليبال و هفت سنگ و كتك كاري كرديم.
حداقل بچگیمون رو بچگی کردیم
____________________________________________
@hamedanstory
____________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
ما همون نسلي هستيم كه بچه بوديم خيلي خنديديم خيلي پيك نيك رفتيم خيلي دختر عمو پسر دايي فك و فاميل داشتيم خيلي برف ديديم و برف بازي كرديم عوض گوشي خيلي وسطي و دبنا و واليبال و هفت سنگ و كتك كاري كرديم.
حداقل بچگیمون رو بچگی کردیم
____________________________________________
@hamedanstory
____________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
.
♦️در نوروز از رستوران‌ها شکایت داشتید، با ۱۹۰ تماس بگیرید

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
🔹برنامه‌های نوروزی بهداشت محیط و نظارت بر اماکن و رستوران‌ها از پانزدهم اسفندماه آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.
🔹۱۲۴۰ تیم عملیاتی و نظارتی در راستای اقدامات نوروزی مرکز بهداشت محیط در ایام نوروز بسیج می‌شوند./همدان پیام .
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
.
♦️در نوروز از رستوران‌ها شکایت داشتید، با ۱۹۰ تماس بگیرید

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
🔹برنامه‌های نوروزی بهداشت محیط و نظارت بر اماکن و رستوران‌ها از پانزدهم اسفندماه آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.
🔹۱۲۴۰ تیم عملیاتی و نظارتی در راستای اقدامات نوروزی مرکز بهداشت محیط در ایام نوروز بسیج می‌شوند./همدان پیام .
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
در عالم کودکی به مادرم قول دادم 
که تا همیشه هیچ کس را بیشتر از او دوست نداشته باشم.
مادرم مرا بوسید.
و گفت : نمی توانی عزیزم !
گفتم : می توانم ، من تو را از پدرم و خواهر و برادرم بیشتر دوست دارم .
مادر گفت : یکی می آید که نمی توانی مرا بیشتر از او دوست داشته باشی .
نوجوان که شدم دوستی عزیز داشتم .
ولی خوب که فکر می کردم مادرم را دوست داشتم .
معلمی داشتم که شیفته اش بودم ولی نه به اندازه مادرم !
بزرگتر که شدم عاشق شدم ، خیال کردم نمی توانم به قول کودکی ام عمل کنم .
ولی وقتی پیش خودم گفتم ؛
کدامیک را بیشتر دوست داری باز در ته دلم این مادر بود ، که انتخاب شد.
سالها گذشت و یکی آمد ، یکی که تمام جان من بود .
همانروز مادرم با شادمانی خندید و گفت دیدی نتوانستی !
من هرچه فکر کردم او را از مادرم و از تمام دنیا بیشتر می خواستم ،
او با آمدنش سلطان قلب من شده بود .
من نمی خواستم و نمی توانستم به قول دوران کودکیم عمل کنم .
آخر من خودم مادر شده بودم ...
___________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
در عالم کودکی به مادرم قول دادم
که تا همیشه هیچ کس را بیشتر از او دوست نداشته باشم.
مادرم مرا بوسید.
و گفت : نمی توانی عزیزم !
گفتم : می توانم ، من تو را از پدرم و خواهر و برادرم بیشتر دوست دارم .
مادر گفت : یکی می آید که نمی توانی مرا بیشتر از او دوست داشته باشی .
نوجوان که شدم دوستی عزیز داشتم .
ولی خوب که فکر می کردم مادرم را دوست داشتم .
معلمی داشتم که شیفته اش بودم ولی نه به اندازه مادرم !
بزرگتر که شدم عاشق شدم ، خیال کردم نمی توانم به قول کودکی ام عمل کنم .
ولی وقتی پیش خودم گفتم ؛
کدامیک را بیشتر دوست داری باز در ته دلم این مادر بود ، که انتخاب شد.
سالها گذشت و یکی آمد ، یکی که تمام جان من بود .
همانروز مادرم با شادمانی خندید و گفت دیدی نتوانستی !
من هرچه فکر کردم او را از مادرم و از تمام دنیا بیشتر می خواستم ،
او با آمدنش سلطان قلب من شده بود .
من نمی خواستم و نمی توانستم به قول دوران کودکیم عمل کنم .
آخر من خودم مادر شده بودم ...
___________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
شده گیرکنی بین گذشته وآینده ای که نامعلومه...
هر روز چوب یک اشتباه را بخوری..
وحسرت بهترشدن وضع جاری...
وفقط سیگارت راروشن کنی
آرام آرام بکشی...
ولی بعضی روزا سیگارهم کاری ازدستش برنمیاد
اونجابین خودت و خودت وخودت وزمان گیرمیکنی
___________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
شده گیرکنی بین گذشته وآینده ای که نامعلومه...
هر روز چوب یک اشتباه را بخوری..
وحسرت بهترشدن وضع جاری...
وفقط سیگارت راروشن کنی
آرام آرام بکشی...
ولی بعضی روزا سیگارهم کاری ازدستش برنمیاد
اونجابین خودت و خودت وخودت وزمان گیرمیکنی
___________________________________________
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #همدان_استوری #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #hamedanstory
8.mars den internasjonale kvinnedagen. 🌹 Gratulerer med dagen alle kvinner! 
Hilsen alle oss på Bodyfly Frogner. 😊🌹
#norfolk #oslo🇳🇴 #8mars #kvinnedagen #wonensday #8march #oslove #norge #feminism #famenin #fri #friday #kvinnedag #kvinnefrigjøring #man #wonen #maría #fri @bodyfly.frogner
8.mars den internasjonale kvinnedagen. 🌹 Gratulerer med dagen alle kvinner!
Hilsen alle oss på Bodyfly Frogner. 😊🌹
#norfolk #oslo🇳🇴 #8mars #kvinnedagen #wonensday #8march #oslove #norge #feminism #famenin #fri #friday #kvinnedag #kvinnefrigjøring #man #wonen #maría #fri @bodyfly.frogner
.
🔻یک نکته حقوقی/ اگر بدون داشتن #گواهینامه تصادف کنیم مقصر هستیم یا خیر؟ 🔸خیر، مقصر حادثه را، طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین می‌کنند. حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع جرم، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است.

مجازات #رانندگی بدون گواهینامه: 🔸برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا صدهزار تومان یا هردو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد، به ۲ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.
🔸 چنانچه طبق حکم مقصر شناخته شدیم: مجازات تشدید می‌شود + یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شویم./معاونت اجتماعی پلیس #همدان .
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.
.
🔻یک نکته حقوقی/ اگر بدون داشتن #گواهینامه تصادف کنیم مقصر هستیم یا خیر؟ 🔸خیر، مقصر حادثه را، طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین می‌کنند. حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع جرم، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است.

مجازات #رانندگی بدون گواهینامه: 🔸برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا صدهزار تومان یا هردو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد، به ۲ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.
🔸 چنانچه طبق حکم مقصر شناخته شدیم: مجازات تشدید می‌شود + یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شویم./معاونت اجتماعی پلیس #همدان .
.
#همدان #ملاير #بهار #اسدآباد #نهاوند #فامنين #رزن #کبودرآهنگ #تويسرکان #بچه_همداني #استان_همدان
.
#hamedan #bahar #nahavand #malayer #famenin #razan #touyserkan #asadabad #hamadan #hamedani #bache_hamedani
.
جهت اطلاع از مهمترين رويداد هاي استان همدان حتما پيج بچه همداني را فالو کنيد.

Feedx - ищет и показывает популярные тенденции из Инстаграма.